Mermer

Eskişehir - Karapazar Süpren Köyü İşletmesi

1985 yılında faaliyet göstermeye başlanmıştır. Eskişehir merkeze 30 km, Karapazar köyüne 4 km mesafededir. Rezerv tespiti için gerekli sondajlar yapılmış olup 1.500.000 ton mermer tespit edilmiştir.

Şirketler grubu en son olarak orta Anadolu'da mermer istihsaline başlamıştır. Sahip olduğu mermer sahalarındaki görünür mermer rezervi 1.500.000 ton olup, yıllık ortalama 10.000 m3 mermer prodüksiyonunu hedeflemiştir.

Mermer endüstriyel anlamda kesilip parlatılabilen her cins taş olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.